das Wörterbuch Spanisch Minus schwedisch

español - Svenska

igual Schwedisch:

1. lika lika


Han är lika gammal som hon
Alla människor äro födda fria och lika i värde och rättigheter. De äro utrustade med förnuft och samvete och böra handla gentemot varandra i en anda av broderskap.
En fladdermus är lika lite fågel som en råtta.

2. samma samma


på samma sätt
De har samma far men inte samma mor och är alltså halvsyskon.
Vi gick i samma klass på högstadiet/gymnasiet.
Vi råkade befinna oss på samma buss.

Schwedisch Wort "igual"(samma) tritt in Sätzen auf:

Egenskaper - Cualidades