das Wörterbuch Spanisch Minus schwedisch

español - Svenska

maravilla Schwedisch:

1. undra undra


Jag undrar om du kan hjälpa mig?