das Wörterbuch Spanisch Minus türkisch

español - Türkçe

reunión kreuzten Beinen:

1. toplantı toplantı


Bugün bir toplantıda olacağım, o yüzden akşam çıkamam.
Yağmur nedeniyle toplantı iptal edildi.
Toplantı saat onda başladı.
Lütfen toplantı gündemindeki değişikliği not al.
Kasıtlı bir şekilde bana baktı ve toplantı salonundan ayrıldı.