das Wörterbuch Spanisch Minus vietnamesisch

español - Tiếng Việt

extraordinario in Vietnamesisch:

1. phi thường


Cảnh nhìn từ phòng Paul thật phi thường.

Vietnamesisch Wort "extraordinario"(phi thường) tritt in Sätzen auf:

300 tình từ tiếng Anh 251 - 275