das Wörterbuch Französisch Minus Tschechisch

Français - český jazyk

vue Tschechisch:

1. pohled pohled


Kde domov můj? Kde domov můj? Voda hučí po lučinách, bory šumí po skalinách, v sadě skví se jara květ, zemský ráj to na pohled! A to jest ta krásná země, země česká, domov můj, země česká, domov můj!