das Wörterbuch Französisch Minus litauisch

Français - lietuvių kalba

ici Litauisch:

1. čia


Oh, čia taip karšta.
Neturėtum čia laukti.
Ateik čia, Jonai.
Vilką mini, vilkas čia.
Paštas yra pusė mylios nuo čia.
Ar ji jau čia?
Mano albumas yra čia.
Jis čia atėjo prieš baigiantis pamokoms.
Kodėl čia atėjai?

Litauisch Wort "ici"(čia) tritt in Sätzen auf:

Kiti naudingi žodžiai: 32 - 62
Erdvė - Espace