das Wörterbuch Französisch Minus niederländisch

Français - Nederlands, Vlaams

principal Holländisch:

1. belangrijkste


Dat mensen niet veel leren van de lessen uit het verleden is de belangrijkste les die het verleden ons te leren heeft.
Ik was te laat op de vergadering met als gevolg dat ik het belangrijkste deel gemist heb.
Als de Esperanto-versie van Wikipedia - of andere sites zoals Tatoeba - één van de belangrijkste taalversies wordt, zou dit een publiek van buitenstaanders motiveren om onze taal te leren.
Koffie is Brazilië's belangrijkste product.
Fossiele brandstoffen zijn de belangrijkste reden voor de globale opwarming.
Zelfmoord is één van de belangrijkste doodsoorzaken in het land met de hoogste levensverwachting.
Het belangrijkste gebrek van genieën is dat ze niet kunnen verliezen.
Eén van de belangrijkste producten van dit land is koffie.
Eerlijkheid is de belangrijkste oorzaak van zijn succes.
Zijn belangrijkste levensdoel was rijk worden.