das Wörterbuch Französisch Minus Polnisch

Français - język polski

excellent auf Polnisch:

1. celujący celującyPolnisch Wort "excellent"(celujący) tritt in Sätzen auf:

Maturalny słowniczek tematyczny - Déjà-vu
EDUKACJA: szkoła wyższa I i II
słownik Larousse- C

2. doskonałe doskonałe


On doskonale potrafi stawiać na swoim.
Masz tę przewagę, że masz doskonałe wykształcenie.
Doskonale!
Poza dwoma-trzema drobnymi błędami, twoje wypracowanie było doskonałe.
Mary doskonale tańczy.
Zachowywała się tak, jakby doskonale znała francuski.
Doskonale wiedziała, gdzie jest miejsce każdej z rzeczy.

Polnisch Wort "excellent"(doskonałe) tritt in Sätzen auf:

Przymiotniki 91 - 125