das Wörterbuch Französisch Minus Polnisch

Français - język polski

interdire auf Polnisch:

1. zabraniać zabraniaćPolnisch Wort "interdire"(zabraniać) tritt in Sätzen auf:

Koniugacja cz. nieregularnych: le présent
500 najważniejszych czasowników po francusku 426 -...
Słownictwo Francuskie Podstawowe Connexions suplem...
czasowniki grupa trzecia
Czasowniki francuskie

2. zakazywać zakazywaćPolnisch Wort "interdire"(zakazywać) tritt in Sätzen auf:

Auto i poruszanie się po drodze
Zuzia francuski
XXXV OJF Test A

3. zakazać


Leo chciał zakazać Harry'emu wstępu do klubu nocnego, ponieważ zawsze powodował dużo kłopotów.
↳ Ponadto nie możemy zakazać Pakistanowi, poprzez to rozporządzenie, wdrażania środków zgodnych z jego międzynarodowymi zobowiązaniami.
Nie możesz mi zakazać robienia tego, czego chcę

Polnisch Wort "interdire"(zakazać) tritt in Sätzen auf:

czasowniki nieregularne z passe compose
Lekcja z dn. 22/11/2013
bilan unité 6