das Wörterbuch Französisch Minus Polnisch

Français - język polski

l'ambiance auf Polnisch:

1. atmosfera atmosfera


W zespole jest dobra atmosfera.
Jaka atmosfera panowała na imprezie?
Na przyjęciu u Jacka panowała raczej zła atmosfera.
atmosfera rodzinnych posiłków jest przytulna
W tym biurze jest przyjacielska atmosfera.
W tym hotelu panuje domowa atmosfera.
Kiedy wszedł, atmosfera usztywniła się.
Atmosfera tego miejsca jest tajemnicza.

Polnisch Wort "l'ambiance"(atmosfera) tritt in Sätzen auf:

Pan od francuskiego 2
Uczucia - Les sentiments
slownictwo francuski
francuski a1