das Wörterbuch Französisch Minus Polnisch

Français - język polski

lent auf Polnisch:

1. wolny wolny


Tylko w górach czuję się wolny.
Jestem wolny
Przód autobusu był wolny.
Mamy wolny dzień, ale wcale nie jest przyjemnie. Lepiej wracajmy.
Cały wolny czas, jakiego miał mało, spędzał z rodziną.
Gdybym był wolny, przyjąłbym jego zaproszenie.
Pamiętasz, jaki wolny był kiedyś internet?
Dobrze wykorzystaj swój wolny czas.
Połowa pracowników wzięła dzień wolny.
Będę wolny za 10 minut.
wolny samochód
Mój mąż jest powolny ponieważ ma dużo wolnego czasu.
Nie mamy wolnych stolików.
Jeśli chcesz być wolny, zniszcz twój telewizor.
Demokrata to wolny obywatel, który poddaje się woli większości.

Polnisch Wort "lent"(wolny) tritt in Sätzen auf:

Caractéristiques - Cechy
Właściwości – Qualités
temat 3 4 fr
przykiotniki i przysłówki
cechy charakteru

2. powolny powolny


przykład ze słówkiem: on jest powolny
powolny wdech

Polnisch Wort "lent"(powolny) tritt in Sätzen auf:

300 najważniejszych określeń po francusku 201 - 225
francuski przymiotniki-czasowniki 2gr
mój francuski - podstawy1
słówka zadanie 9 + inne z 09.09
Pan od francuskiego 1