das Wörterbuch Französisch Minus Polnisch

Français - język polski

scientifique auf Polnisch:

1. naukowy naukowy


Z badań naukowych wynika, że ta terapia jest skuteczna.
Możesz być dumny, jeśli twoje prace są publikowane w czasopiśmie naukowym.

Polnisch Wort "scientifique"(naukowy) tritt in Sätzen auf:

Słownictwo Francuskie Podstawowe Connexions suplem...
unit 1 apres les vacances
Wiedza - La connaissance
Przymiotniki 91 - 125
unite 1 lecon 3 i 4

2. naukowiec naukowiec


"naukowiec" w białym kitlu stoi na "scenie", tak by wszyscy go widzieli i robi "testy" różnych maszyn
Naukowiec próbował odkryć prawa natury.

Polnisch Wort "scientifique"(naukowiec) tritt in Sätzen auf:

Les profession