das Wörterbuch Französisch Minus schwedisch

Français - Svenska

elles Schwedisch:

1. de


De tackade Gud.
Så vitt jag vet håller de alltid sina löften.
”Jag är hungrig”, sa den lilla vita kaninen, så de stannade och åt blomman av en stor hyasint.
Vilken av de två är tyngst?
De som inte önskar gå behöver inte det.
Alla människor äro födda fria och lika i värde och rättigheter. De äro utrustade med förnuft och samvete och böra handla gentemot varandra i en anda av broderskap.
Iberismen är en rörelse för att ena de iberiska folken och nationerna såsom Katalonien, Kastillien, Portugal, Galicien, Baskien, Andalusien...
Det beror helt på huruvida de kommer att hjälpa oss.
De hårda kraven är ett villkor för att Grekland ska få de 60-70 miljarder euro som behövs för att undvika en statskonkurs.
Liftarna var närapå förfrusna när de hittades.
Polisen genomsökte det huset för att vara säkra på att de stulna skorna inte var där.
Nu har de tre barn.
Jane är fet, ohövlig och röker för mycket. Men Ken tycker att hon är förtjusande och härlig. Det är därför de säger att kärleken är blind.
I medicinsk forskning är ett av de största problemen att ta reda på orsaken till sjukdomen.
Jag såg på när de flådde en människa den dagen.