das Wörterbuch Französisch Minus türkisch

Français - Türkçe

quarante kreuzten Beinen:

1. kırk


Yazın, sıcaklık otuzla kırk santigrat arasında değişkenlik gösterir.
Bu cümle kırk beş harften kurulmuştur.
Saat şimdi yedi kırk beş.
Kırk dakika içerisinde sınıftan çıkacaklar.
Bu sınıfta kırk öğrenci var.
Ben kırk yılda bir kez kiliseye giderim.
Anime yönetmeni Satoshi Kon, kırk yedinci doğum gününden kısa süre önce 24 Ağustos 2010 tarihinde pankreas kanserinden öldü.
Babam yakında kırk yaşında olacak.
Kırk yılda bir Tatoeba'da cümleler yazarım.
On, yirmi, otuz, kırk, elli, altmış, yetmiş, seksen, doksan, yüz.
Yaklaşık olarak kırk yaşında.
O, kesinlikle kırk yaşın üzerindedir.

Türkisch Wort "quarante"(kırk) tritt in Sätzen auf:

Fransızcada Sayılar
Nombres en turc