das Wörterbuch Französisch Minus türkisch

Français - Türkçe

technique kreuzten Beinen:

1. teknik


Her şahsın öğrenim hakkı vardır. Öğrenim hiç olmazsa ilk ve temel safhalarında parasızdır. İlk öğretim mecburidir. Teknik ve mesleki öğretimden herkes istifade edebilmelidir. Yüksek öğretim, liyakatlerine göre herkese tam eşitlikle açık olmalıdır.
Hiç kimse futbolcu olmadan bir futbol takımının teknik direktörü olamaz.
Yoga, stresle baş etmek için çok efektif bir teknik.
Bu teknik terimler Yunancadan türetilmiştir