das Wörterbuch Französisch Minus vietnamesisch

Français - Tiếng Việt

demande in Vietnamesisch:

1. nhu cầu nhu cầu2. yêu cầu


Mục đích chính là đáp ứng yêu cầu khách hàng.