das Wörterbuch Französisch Minus vietnamesisch

Français - Tiếng Việt

paysage in Vietnamesisch:

1. phong cảnh phong cảnh


Tôi chụp hình phong cảnh tuyệt vời này