das Wörterbuch Hindi Minus niederländisch

हिन्दी, हिंदी - Nederlands, Vlaams

कानून Holländisch:

1. wet wet


Iedereen kent de wet.
Deze wet zal ons van onze grondrechten beroven.
Van alle natuurwetten erkennen veel mensen slechts de wet van de jungle.
Alle priesters zijn tegen de nieuwe wet.
Wie de wet minacht, zal gestraft worden.
Als Nederlander word je geacht de wet te kennen.
Nood breekt wet.
De wet staat vol tegenstrijdigheden.
Een goede burger is gehoorzaam aan de wet.
Ge moet de wet naleven.
De wet moet verbeterd worden.
Het is onze plicht om de wet altijd te gehoorzamen.
Vandaag doen wij een experiment dat verband houdt met de Wet van Ohm.
Een gegeven woord is wet.