das Wörterbuch Hindi Minus schwedisch

हिन्दी, हिंदी - Svenska

देश Schwedisch:

1. land land


Sverige är det största landet i Norden.
Nederländerna är ett litet land.
Vi måste försvara vårt land till varje pris.
Du gamla, du fria, du fjällhöga nord. Du tysta, du glädjerika sköna! Jag hälsar dig, vänaste land uppå jord. Din sol, din himmel, dina ängder gröna. Din sol, din himmel, dina ängder gröna.