das Wörterbuch Indonesier Minus niederländisch

Bahasa Indonesia - Nederlands, Vlaams

meskipun Holländisch:

1. hoewel


Ik drink thee, hoewel ik koffie ook lekker vind. / Hoewel ik koffie ook lekker vind, drink ik thee.
Hoewel ze een meisje is, is ze dapper.
Hoewel ik moe was, heb ik gedaan wat ik kon.
Zijn stem is iel, hoewel hijzelf dik is.
De chocoladecake bracht haar in verzoeking, hoewel ze een dieet volgde.
Het nieuwsbericht beeldde de verdachte als schuldig af, hoewel hij onschuldig bevonden was.
Hoewel hij heel oud is, is hij sterk.
Systematisch probeerde Dima de nummers van 962 tot 965 te bellen, maar steeds kreeg hij de verkeerde Al-Sayib aan de lijn, hoewel ze allemaal van Fanta hielden en niet van noobs.
Hoewel het regende, moest ik toch naar buiten.
Ik nodigde haar uit hoewel ik wist dat ze niet zou komen.
Hij was gelukkig, hoewel ook arm.
Hoewel hij zich verontschuldigd heeft, ben ik nog steeds razend.
Hij kwam, hoewel ik hem gezegd had het niet te doen.
Mijnheer Smith heeft zich nog niet laten zien, hoewel hij beloofd heeft te komen.
Hij bracht mij een koffie, hoewel ik thee besteld had.

2. ondanks


De grote vraag, die nooit beantwoord is, en die ik ondanks dertig jaar studie van de vrouwelijke geest nog niet kan beantwoorden, is: "Wat wil een vrouw?"
Ondanks de taalproblemen werden we al vlug vrienden.
Ondanks de regen werd het spel niet afgelast.
Ondanks zijn jonge leeftijd heeft hij zeer goed werk afgeleverd.
Ondanks de liefdesverklaringen van Trang vreest Spencer nog altijd dat zij ooit zal stoppen met van hem te houden.
Ondanks al zijn rijkdom is hij toch gierig.
Ik moet gaan ondanks de hevige regen.
Hij kwam, ondanks het slechte weer.
Ondanks alle moeite is hij niet geslaagd in de proef.
Ze kwam tijdig op school aan ondanks de sneeuwstorm.