das Wörterbuch Indonesier Minus niederländisch

Bahasa Indonesia - Nederlands, Vlaams

negara Holländisch:

1. land land


In dit land is het gemiddeld aantal kinderen per gezin gedaald van 2 naar 1,5.
Bezit uw land atoomwapens?
Ik vraag me af wat het eerste land zal zijn dat Tatoeba zal censureren.
300 jaar lang hebben ze het omliggende land bebouwd.
Nee... zuchtte Dima. "Ik denk dat ik naar het verkeerde land gebeld heb. Laat ik de andere nummers in de 960 eens proberen."
Elk land heeft een specifieke cultuur.
In haar boek "In het land van de uitgevonden talen" spreekt Arika Okrent ten gunste van het Esperanto.
In dit vreemde land zaten de mensen op de bushalte rustig op hun hurken op de bus te wachten.
De hoeveelheid papier die een land produceert, is sterk verbonden met zijn culturele normen.
Als ik een ander land bezoek, eet ik daar alles, ik leer de taal een beetje, minstens enkele zinnen. Op die manier voel ik me er meer thuis, en gelukkiger, in vergelijking met de meerderheid van mijn reizende landgenoten.
Waar het kwaliteitswijn betreft is er geen land dat Frankrijk kan evenaren.
Ja, dat ben ik, zei Al-Sayib. "Maar er is er minstens één van ons in elk land. En we houden allemaal van Fanta en van noobs op hun plaats zetten."
In Frankrijk, het land van herkomst, is Tatoeba een cultureel en sociaal fenomeen geworden.
Patriotten spreken altijd over sterven voor hun land, en nooit over doden voor hun land.

2. staat staat


Dat staat u goed.
O jeetje... zuchtte Al Sayib. "Nou, hoeveel heb je nodig? Er staat iets van 10 mille op mijn offshore rekening te staan."
Als je niet met je voeten bij de grond kunt, moet je het zadel verstellen, want dan staat het te hoog.
Mag ik even bij dit kastje? Je staat een beetje in de weg.
Het heeft niks met mij te maken, staat gelijk aan dat ik hier niet hoef te zijn. Daarom ga ik hier weg, ongeacht wat er gezegd zal worden.
Dit televisietoestel is in slechte staat.
Ik denk dat de zaak er wat anders voor staat wanneer je hierover nadenkt op de lange termijn.
Op het labeltje aan mijn sjaal staat: "Binnenstebuiten wassen en strijken." Ik vraag me af hoe ik dat moet doen.
Sinds jaar en dag staat hij iedere dinsdagmorgen op de markt met zijn viskraam.
Op onze website, http://www.example.com, staat alle informatie die je nodig hebt.
De radio staat te luid. Kunt ge hem niet wat stiller zetten?
Dit kerkhof heeft zelfs een eigen site, en daarop staat een pagina "Nieuws". Kunnen jullie het je voorstellen, nieuws van de begraafplaats?!
Eh, meneer... Wat op het bord staat, is geen exponentiële functie, maar een goniometrische...
Als je in staat bent om met jezelf te spotten, deert de spot van jaloerse mensen je niet meer.
In het Stalinistische tijdperk werden gevangenen in concentratiekampen slaven in dienst van de staat.