das Wörterbuch italienisch Minus Polnisch

italiano - język polski

gestire auf Polnisch:

1. kierować kierować


Nie wolno Ci kierować bez prawojazdy.
kierować firmą
kierować (jako szef, kierownik)
Pokazała, że jest w stanie kierować przedsiębiorstwem.

Polnisch Wort "gestire"(kierować) tritt in Sätzen auf:

sądownictwo, przedsiębiorczość i początek medycyny...
fare finta di niente

2. zarządzać zarządzać


zarządzać firmą
Po śmierci Guillaume'a kolej na jego syna Auréliena, by zarządzać firmą.

Polnisch Wort "gestire"(zarządzać) tritt in Sätzen auf:

Nuovo Espresso Unit 7 czytanka TANTE IDEE PER PART...
la carriera della donna
La Casa Pryciak
Czasowniki ISC