das Wörterbuch italienisch Minus schwedisch

italiano - Svenska

lavoro Schwedisch:

1. arbete arbete


Han förlorade arbetet under krisen.
hon sökte arbete på skolan
Han verkade trivas med sitt liv och sitt arbete.

2. jobb jobb


Men hon tyckte om barn och gillade sitt jobb.
Han är nöjd med sitt jobb.
Han kom till New York för att söka jobb.
Jag behöver ett jobb.

3. arbetskraft arbetskraft4. ett arbete ett arbeteSchwedisch Wort "lavoro"(ett arbete) tritt in Sätzen auf:

Cose - Saker