das Wörterbuch italienisch Minus schwedisch

italiano - Svenska

male Schwedisch:

1. ont ont


Det kommer inte att göra ont.
Jag har ont i ryggen.

2. dålig dålig


Villkoren är dåliga.
han var på dåligt humör
Han gnäller alltid på dålig medicinsk behandling.
Han är från England, men är väldigt dålig på engelska.