das Wörterbuch italienisch Minus schwedisch

italiano - Svenska

negozio Schwedisch:

1. handla handla


de handlar mat för hela veckan varje torsdag
Alla människor äro födda fria och lika i värde och rättigheter. De äro utrustade med förnuft och samvete och böra handla gentemot varandra i en anda av broderskap.

2. lagra lagra3. en butik en butikSchwedisch Wort "negozio"(en butik) tritt in Sätzen auf:

Luoghi - Platser