das Wörterbuch italienisch Minus schwedisch

italiano - Svenska

Schwedisch:

1. ja ja


Ja.
Ja, lite grand.
Du tronar på minnen från fornstora dar, då ärat ditt namn flög över jorden. Jag vet att du är och du blir vad du var. Ja, jag vill leva jag vill dö i Norden. Ja, jag vill leva jag vill dö i Norden.

Schwedisch Wort "sì"(ja) tritt in Sätzen auf:

10 parole in 10 secondi - 10 ord på 10 sekunder