das Wörterbuch italienisch Minus schwedisch

italiano - Svenska

venire Schwedisch:

1. komma komma


Jag hade hans namn på tungan, men jag kunde inte komma ihåg det.
Jag vill komma till hotellet.
Jag kan inte komma på någon bra ursäkt till varför jag är sen till tandläkaren.
Hon kunde inte komma för hon var sjuk.
I så fall tror jag att du bör komma idag.
Får jag också komma?

2. att komma att kommaSchwedisch Wort "venire"(att komma) tritt in Sätzen auf:

Azioni - Handlingar