das Wörterbuch italienisch Minus türkisch

italiano - Türkçe

notizia kreuzten Beinen:

1. haber haber


İşte sizin için biraz haber.
Saat başı haber yayınlıyoruz.
Haber tamamen Rusya'nın çöküşü hakkında idi.
Özel haber nedeniyle televizyon programı kesildi.
Ne haber?
Haber gerçek olabilir mi?
Tom, haber verilmeden görevden alındı ​​.
Ondan uzun zaman haber alamadılar.
Haber Yunanistan'da büyük bir deprem olduğunu söylüyor.
Annem haber hakkında mutluydu ve ben de öyle.
Haber dışarı sızdırılmış.
Haber beni düş kırıklığına uğrattı.
Haber umutlarımızı yıktı.
Mary'nin ondan ayrılmak istediğini haber aldım.
Haber yanlışmış gibi görünüyor.