das Wörterbuch italienisch Minus vietnamesisch

italiano - Tiếng Việt

lattina in Vietnamesisch:

1. có thể có thể


Bạn có thể giúp tôi được không?

2. tin tin


Tôi không tin!
Mỗi năm tôi đều tham gia từ thiện bằng cách quyên góp tiền và quần áo để giúp người nghèo.
Dịch là một nghệ thuật, vì vậy các bản dịch bằng máy vi tính không đáng tin cậy nếu không được con người hiệu đính.
Tôi có thể đến ở với bạn được không? Tôi bị đuổi ra đường vì tôi không trả tiền thuê nhà.
Tôi đã tin tưởng Kylie Minogue kể từ ngày 12 tháng 6, 1998.
Tôi không thể tin là bạn đã không bị trừng phạt về việc lẻn ra khỏi nhà tối qua. Cha bạn đã không nghe thấy.
Chương trình Appolo đã mang lại nhiều tiến bộ lớn về kiến thức của chúng ta về không gian.
Tôi tin rằng mặc dù khó khăn thách thức chúng ta phải đối mặt nhưng chúng ta hoàn toàn sẽ có thể vượt qua
Jerry là một người rất chân thật. Bạn có thể luôn tin lời của ông ta.
Việc làm kiếm tiền tốt, nhưng mặt khác tôi phải làm việc mỗi ngày mười hai giờ.
Tin về vụ bê bối làm mất mặt vị chính khách.
May quá, bóp tiền vẫn còn y nguyên.
Tôi không sao nhớ nổi Timothy trông như thế nào, nhưng tôi tin chắc là tôi sẽ nhận ra anh ấy ngay.
Hình như báo chí bớt đưa tin rồi.