das Wörterbuch italienisch Minus vietnamesisch

italiano - Tiếng Việt

odiare in Vietnamesisch:

1. ghét ghét


Vì sao bạn ghét tôi?
Chị ấy ghét nói trước cong chúng.
Tôi ghét những thứ đó.
Tôi rất ghét phải viết theo khuôn mẫu!
Đa số sinh viên ghét môn sử.
Tôi không thích anh ấy lắm, trên thực tế tôi ghét anh ấy.