das Wörterbuch niederländisch Minus Polnisch

Nederlands, Vlaams - język polski

ijdel auf Polnisch:

1. próżny próżny


Paul jest bardzo próżny i myśli tylko o sobie.
On jest tak próżny, że zatrzymuje się przed każdym lustrem, żeby się podziwiać.
On jest tak próżny, że zatrzymuje się przed każdym lustrem, żeby się podziwiać. Jest tak próżna, że co rano spędza godzinę przed lustrem.

Polnisch Wort "ijdel"(próżny) tritt in Sätzen auf:

300 określeń po niderlandzku 201 - 250