das Wörterbuch niederländisch Minus schwedisch

Nederlands, Vlaams - Svenska

winkel Schwedisch:

1. handla handla


de handlar mat för hela veckan varje torsdag
Alla människor äro födda fria och lika i värde och rättigheter. De äro utrustade med förnuft och samvete och böra handla gentemot varandra i en anda av broderskap.

2. lagra lagra