das Wörterbuch Polnisch Minus Englisch

język polski - English

falowane Englisch:

1. flounced flounced



Englisch Wort "falowane"(flounced) tritt in Sätzen auf:

Fiszki z książki - "Bud A Novel" (Neil Munro)
Fiszki z książki - "Limitations" (E. F. Benson)
Fiszki z książki - "Excuse Me!" (Rupert Hughes)
Fiszki z książki - "Discipline" (Mary Brunton)
Fiszki z książki - "Soil [La terre]" (Émile Zola)

2. wavy


Don't straighten your hair, it looks nicer when it's wavy.
I like my wavy hair, because I think straight hair is boring.
She's got long wavy hair
She has wavy blonde hair.
Sue has hot wavy hair
My sister has wavy hair
I've got wavy hair.
She has wavy hair.
You're style is wavy man!
wavy hair
The other man had wavy white hair and light blue eyes.
Her mother has wavy hair.

Englisch Wort "falowane"(wavy) tritt in Sätzen auf:

odpowiedz przymiotniki czlowiek ubrania
CZŁOWIEK 13. WYGLĄD ZEWNĘTRZNY WŁOSY
Appearance/ wygląd zewnętrzny
The image makers
E Dla Początkujących 2 A1-A2