das Wörterbuch Polnisch Minus Englisch

język polski - English

falowane Englisch:

1. flounced flouncedEnglisch Wort "falowane"(flounced) tritt in Sätzen auf:

Fiszki z książki - "Bud A Novel" (Neil Munro)
Fiszki z książki - "Limitations" (E. F. Benson)
Fiszki z książki - "Excuse Me!" (Rupert Hughes)
Fiszki z książki - "Discipline" (Mary Brunton)
Fiszki z książki - "Soil [La terre]" (Émile Zola)

2. wavy


Don't straighten your hair, it looks nicer when it's wavy.
I like my wavy hair, because I think straight hair is boring.
She's got long wavy hair
She has wavy blonde hair.
Sue has hot wavy hair
My sister has wavy hair
I've got wavy hair.
She has wavy hair.
You're style is wavy man!
wavy hair
The other man had wavy white hair and light blue eyes.
Her mother has wavy hair.

Englisch Wort "falowane"(wavy) tritt in Sätzen auf:

odpowiedz przymiotniki czlowiek ubrania
CZŁOWIEK 13. WYGLĄD ZEWNĘTRZNY WŁOSY
Appearance/ wygląd zewnętrzny
HUMAN WORDLIST - Wygląd zewnętrzny: twarz i włosy....
The image makers

3. wavy hair


Big guy, like you, with a lot of wavy hair.
The girl has dark wavy hair that gets frizzy when it is humid
she has wavy hair
Aunt Stephanie has silver wavy hair.
The other man had wavy hair and light blue eyes.
Has long wavy hair, and the biggest eyes out of the 4 girls.

Englisch Wort "falowane"(wavy hair) tritt in Sätzen auf:

Language Summary