das Wörterbuch Polnisch Minus Englisch

język polski - English

jedynak Englisch:

1. only child


Michał so far is the only child.
I was an only child, but I always wanted a brother or sister.
I'm an only child.
I am only child.
I don’t have any brothers or sisters – I’m an only child.
I always wanted to be an only child.
As an only child, I always wanted to have a brother or sister to play with.
I don't have any brothers or sisters - I'm an only child.
A child who has no brother or sisters is an only child.
He was an only child of wealthy parents.
I'm an only child myself.

Englisch Wort "jedynak"(only child) tritt in Sätzen auf:

życie rodzinne i towarzyskie poziom rozszerzony LO...
ŻYCIE RODZINNE I TOWARZYSKIE I
Personality and Family/BritishSchool
5 Życie rodzinne i towarzyskie cz.1
Życie rodzinne i towarzyskie