das Wörterbuch Polnisch Minus Englisch

język polski - English

kapcie Englisch:

1. slippers slippers


My children never wear slippers at home.
Jenny put on a pair of slippers.
I always wear slippers at home.
I wear slippers, not shoes, inside the house.
Please put on your slippers.
You're not supposed to wear your slippers down to the lobby.
Please put on these slippers.
I noticed he was wearing my slippers.
The dog is chewing on my slippers again!
I can be very absent-minded - yesterday I left home with my slippers on.
Put on your slippers, or you'll catch a cold!
Jenny set up a pair of slippers.
Richard took off his slippers and put on his black shoes again
She often puts her slippers in front of the fireplace to warm them before she puts them on her feet.

Englisch Wort "kapcie"(slippers) tritt in Sätzen auf:

Unit 1 - części garderoby i biżuteria
Clothes and fashion - extra vocabulary
Powtórzenie wiadomości z rozdziałów 1-4
1. Człowiek - ubrania, materiał, inne
STYL (części garderoby, buty, dodatki)

2. sleepers sleepers


Onesies and sleepers.