das Wörterbuch Polnisch Minus Englisch

język polski - English

opowiadać Englisch:

1. recount recount


I'm going to recount all the details of my summer holiday to grandma.
You can recount your version of events with this.

Englisch Wort "opowiadać"(recount) tritt in Sätzen auf:

Fiszki z książki - "Tablet to August Forel" (‘Abdu...
Mind and body - Unit 4 - Insight upper-intermediate
Fiszki z książki - "Scott Burton on the Range" (Ed...
pan antoni słóweczka
Focus 5 temat 1 I 2

2. narrate


each will narrate two genuine and one false story

Englisch Wort "opowiadać"(narrate) tritt in Sätzen auf:

more than just streetwise
Egzamin angielski v1
częste zwroty
Enterprise początek

3. to tell


to tell sb the truth
My grandmother used to tell me beautiful stories before I went to sleep.

Englisch Wort "opowiadać"(to tell) tritt in Sätzen auf:

Kultura i Sztuka - Culture and Art
Unit 2 Are you a good listener?
500 najważniejszych czasowników angielskich 75 - 100
Czasowniki nieregularne
czasowniki ważne 4

4. tell told toldEnglisch Wort "opowiadać"(tell told told) tritt in Sätzen auf:

czasowniki nieregularne
Nieregularne wszystkie