das Wörterbuch Polnisch Minus Englisch

język polski - English

piekarnia Englisch:

1. baker's baker's


I went to the baker's this morning to buy a loaf of bread and some rolls.
Will you go across to the baker's and buy some bread?
I always buy bread at the baker's nearby.
Every morning I buy bread in this baker's.
He called at the baker's on the way home.
The students cheered in honor of Dr. Baker's birthday.
The house whose roof you can see is Mr Baker's.
The baker's is next door to the butcher's.
In U.S. bakeries, a "baker's dozen" is 13, not 12.

Englisch Wort "piekarnia"(baker's) tritt in Sätzen auf:

Types of shops/ desribing products macmillan matura
Gateway 3 - Unit 10 - Zakupy i usługi
Shopping – Basic Polish Vocabulary
Types of shops - Rodzaje sklepów
rodzaje sklepów/ sprzedawanie i kupowanie

2. bakery bakery


Where's the bakery?
The girl who works at the bakery is cute.
The bakery is on Pino Street.
The bakery is around the corner.
She is buying a cake in the bakery.
The bakery on the corner closes soon.
Excuse me. Where is the bakery?
Books, for example, can be bought in a bookshop, bread - in a bakery, meat - in a butcher's shop, milk and cheese - in a dairy, and so on.
The bakery closes at 20:00.
I buy bread in a nearby bakery.
I remember that when I was a child in my hometown was a famous bakery where I could buy amazing buns
delicious aromas wafting from the bakery
Dad buys fresh bread from the bakery every morning.
In a bakery you can buy bread and rolls.
She bought some cakes from the bakery.

Englisch Wort "piekarnia"(bakery) tritt in Sätzen auf:

Lekcja 20 - O której godzinie zamykacie?
I live in the capital of Poland - vocabulary
Zakupy, pieniądze, przestępstwa i obuwie po angiel...
Hello explorer 2, unit 4, słówka cz.2
Kartkówka 31.01.2018 ANGIELSKI ZAKUPY

3. bakehouse bakehouseEnglisch Wort "piekarnia"(bakehouse) tritt in Sätzen auf:

Fiszki z książki - "England" (Frank Fox)
Fiszki z książki - "The Setons" (O. Douglas)
Fiszki z książki - "Morocco" (S.L. Bensusan)
Fiszki z książki - "Winchester" (Sidney Heath)
Fiszki z książki - "Child Life in Prose" (Various)