das Wörterbuch Polnisch Minus Englisch

język polski - English

przyswajać nabywać Englisch: