das Wörterbuch Polnisch Minus Englisch

język polski - English

wprowadzać coś Englisch:

1. bring something in bring something inEnglisch Wort "wprowadzać coś"(bring something in) tritt in Sätzen auf:

unit 7 - czasowniki złożone