das Wörterbuch Polnisch Minus Esperanto

język polski - Esperanto

ekonomia die Esperanto:

1. ekonomio


Profesoro Reinhard Selten, Nobel-premiito pri ekonomio, diris: Esperanto estas bona por la cerbo.
La japanuja ekonomio ankoraŭ stabilas.
Li estas aŭtoritatulo pri ekonomio.
Turismo gravas por la ekonomio de mia lando.
La daŭrigebla evoluo de la tutmonda ekonomio estas nure nur fabelo vartistina.
Ne la homoj, sed la ekonomio prosperu!
Li multe kontribuis al la evoluo de la ekonomio.
Aldone al tiu kresko okazis ŝanĝo en la strukturo de la monda ekonomio.
Kion vi pensas pri la japana ekonomio?
Xavier estas juna studento pri ekonomio ĉe la pariza universitato.
Ŝi specialistiĝis pri ekonomio.
Efektivigi la rajton pri trejnado unuflanke kiel rimedon por sekurigi la profesiajn vivovojojn kaj aliflanke kiel modernigilon de nia ekonomio.
Neniu povas neniigi la fakton, ke la monda ekonomio rivoluas ĉirkaŭ la usona ekonomio.
Japanujo ludas ŝlosilan rolon en la monda ekonomio.
La homaro povus ĝoji, se la tutmonda ekonomio gardus sian ĝisnunan evoluintecon.

Esperanto Wort "ekonomia"(ekonomio) tritt in Sätzen auf:

Edukacja cz. 2- Instruado
Esperanto - Lecjono 5