das Wörterbuch Polnisch Minus Esperanto

język polski - Esperanto

liczba die Esperanto:

1. nombro nombro


Ili venis en granda nombro.
Verku tekston pri tiu temo en donita nombro de literoj.
En tiu sekreta kodo ĉiu nombro anstataŭas alfabetan literon.
Li faris dek erarojn en la sama nombro de linioj.
Ni ne povas citi ilin ĉiujn, ĉar ilia nombro estas tro granda.
Blindeco respondecas pri konsterna nombro da sanproblemoj, suferoj kaj perdoj de digno kaj malpliiĝanta vivokvalito de homoj tutmonde.
Laŭ la preciza senco de la termino, vera demokratio neniam ekzistis, kaj ĝi neniam ekzistos. Estas kontraŭ la natura ordo, ke granda nombro regus kaj ke la malgranda estus regata.
Ĉar virinoj alprenas pli da respondecoj en la laboro kaj en la komunumo, onidire pliiĝas la nombro da virinoj suferantaj de streciĝo pro samtempa infanedukado kaj laborado.
Kreskanta nombro da homoj preferas virtualan vivon konektitan ol realan vivon nekonektitan.
En Esperanto la nombro de la radikoj estas ĉirkaŭ 15000, tiu de la gramatikaj finaĵoj 13, kaj tiu de la afiksoj ĉirkaŭ 40.
Kun la celo pasigi la tempon dum liaj longaj vojaĝoj, iam Kristofo Kolumbo faris frazon kun senfina nombro da vortoj.
La tuta nombro de Esperantaj vorteroj estas malpli ol 15100, sed per tiuj ĉi vorteroj oni povas tre facile fari milionojn da vortoj.
Estas tempoj, kiam oni nur ŝpareme uzi malestimon pro la alta nombro da malprosperuloj.

Esperanto Wort "liczba"(nombro) tritt in Sätzen auf:

Esperanto - Lecjono 2