das Wörterbuch Polnisch Minus Esperanto

język polski - Esperanto

odziedziczyć die Esperanto: