das Wörterbuch Polnisch Minus Indonesier

język polski - Bahasa Indonesia

egzamin Indonesier:

1. ujian ujian


Saya ada ujian kosa kata singkat hari ini.
Walaupun dia melakukan ujian dengan baik, bicaranya dalam bahasa cina tidaklah sebaik kamu.
Apa dia lulus di ujian itu?
Dia gugup sebelum ujian masuk.
Dia belajar keras agar dapat lulus di ujian masuk.
Dia berhasil dalam ujian itu.