das Wörterbuch Polnisch Minus Indonesier

język polski - Bahasa Indonesia

odważny Indonesier: