das Wörterbuch Polnisch Minus Indonesier

język polski - Bahasa Indonesia

zazwyczaj Indonesier: