das Wörterbuch Polnisch Minus Indonesier

język polski - Bahasa Indonesia

zdrowy Indonesier: