das Wörterbuch Polnisch Minus norwegisch

język polski - Norsk

egoistyczny Norwegisch: