das Wörterbuch Polnisch Minus Polnisch

język polski - język polski

kanał auf Polnisch:

1. wodne połączenie obszarów wodnych wodne połączenie obszarów wodnychPolnisch Wort "kanał"(wodne połączenie obszarów wodnych) tritt in Sätzen auf:

Sprawdzian I dział

2. pojedyncze połączenie między dwoma urządzeniami Wyłącz może być wydzielony jeden kanał transmisyjny lub wielka na USG które każdy wykorzystuje część tego łącza pojedyncze połączenie między dwoma urządzeniami Wyłącz może być wydzielony jeden kanał transmisyjny lub wielka na USG które każdy wykorzystuje część tego łącza3. canal canal