das Wörterbuch Polnisch Minus Polnisch

język polski - język polski

muzyka auf Polnisch:

1. music music


My favourite type of music is Jazz.

2. rzeczownik rzeczownik


„Samochód” jest rzeczownikiem policzalnym.
W języku polskim przymiotnik musi się zgadzać z rzeczownikiem co do liczby i rodzaju.
Po co używamy rzeczowników? Używamy rzeczowników dla rzeczy lub ludzi.
Nuda to rzeczownik abstrakcyjny.
Długopis, zwierzę, ławka - to są przykłady rzeczowników.
Czy możesz wskazać mi rzeczownik w tym zdaniu?
Dzisiaj nauczyliśmy się kilku popularnych rzeczowników.

3. najdoskonalsza ze wszystkich sztuk najdoskonalsza ze wszystkich sztuk