das Wörterbuch Polnisch Minus Slowakisch

język polski - slovenský jazyk

łagodny Slowakisch: